ความหมายของผลไม้แช่อิ่ม

ความหมายของผลไม้แช่อิ่ม

ผลไม้แช่อิ่ม คือ การทำให้นํ้าเชื่อมซึมเข้าสู่เนื้อผลไม้จนเนื้อผลไม้มีรสหวานตามต้องการหรือทำให้มีความเข้มข้นของนํ้าตาลในเนื้อผลไม้ประมาณร้อยละ 70 ซึ่งแตกต่างจากการเชื่อมตรงที่การแช่อิ่มจะทำการแช่ผลไม้ในนํ้าเชื่อมเพื่อให้น้ำเขื่อมค่อยๆซึมเข้าเนื้อผลไม้ ส่วนการเชื่อมจะใช้วิธีทำให้น้ำเชื่อมซึมเข้าเนื้อผลไม้อยางรวดเร็วด้วยการใช้ความร้อนช่วย และใช้เวลาการกวนเชื่อมบนไฟนาน


ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ผลไม้แช่อิ่มขอบคุณภาพจาก www.wongnai.com/,Weloveshopping.com

ความคิดเห็น