วิธีการทำแช่อิ่ม(แบบเร็ว)

วิธีการทำแช่อิ่ม
1. การแช่อิ่มแบบเร็ว
การแช่อิ่มแบบเร็ว เป็นการเชื่อมผลไม้ด้วยการต้มผลไม้ในนํ้าเชื่อมจนงวดแล้วผึ่งแดดให้แห้ง วิธีนี้ทำให้ผลไม้หดตัวจนมีลักษณะเหี่ยวย่น บางครั้งเหนียวหรือแข็ง เพราะนํ้าเชื่อมมีความเข้มข้นสูง นํ้าถูกดึงออกจากผลไม้อย่างรวดเร็วเกินไปด้วยแรงดันออสโมซีส นิยมทำในผัก และเปลือกส้มโอแช่อิ่ม

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ วิธีการทำผลไม้แช่อิ่ม

ขอบคุณภาพจาก www.wongnai.com/,Weloveshopping.com

ความคิดเห็น